English version

Please be aware that OSaF can only open and remain open whilst all participants follow the guidelines dictated by the government and interpreted specifically by DGI and the kulturministeriet for indoors dance events. Failure to follow the guidelines or an outbreak of Covid-19 in the OSaF community will mean closure of the premises and cancellation of all events for some time, so we expect that participants take the following rules seriously.

 1. IF YOU FEEL SICK STAY HOME.
 2. If you become sick after an event you must inform the teacher and your dance partner as soon as possible.
 3. Masks must be worn at all times in OSaF (Kansas city building). Masks can be removed when teaching commences and should be put on again as soon as teaching stops.
 4. We recommend all participants use the “Smittestop app” in order to easily track affected persons in the event of an outbreak.
 5. Arrive no more than 5 minutes before the event and leave promptly afterwards to allow time for cleaning between events.
 6. Social distancing must be maintained whilst smoking/socialising between/after events and must not be conducted on the stairs/entrance to OSaF.
 7. Pair dance events are with a fast partner and it is your own responsibility to find a partner for the event. Please use the Facebook group OSAF Social to find a partner, if you are unable to find one.
 8. Sign up is in the usual manner, however you must also inform the teacher of your partner’s name in order to be approved for the event.
 9. Bring your own drinks. In order to minimise contact surfaces for cleaning between events, OSaF’s bar will remain closed.
 10. During this period events must be paid for by Mobilepay.
 11. Dance areas for each couple/person will be marked on the floor and must be honoured to ensure sufficient distance between participants.
 12. If you wish to participate in multiple events on the same evening, you must have the same partner.
 13. If you participate in several events on different days we strongly recommend that you use the same partner or severely limit the number of partners you have.
 14. Please be aware that events could be cancelled at short notice as the Covid-19 situation continues to evolve. Cancelled events will be notified via the email address you register with.

For those who are exempt from using masks, due to chronic illness or otherwise.

 1. When you join a class, inform your teacher before the class starts.
 2. We encourage you to use a visor as an alternative.
 3. If neither mask nor visor can be used, wait to enter as the last and leave the room as the first when the class finishes, for the sake of the rest of the participants.

Dansk version

Vi beder jer være opmærksomme på, at genåbningen af Osaf afhænger af, at alle deltagende følger de retningslinjer, som regeringen, DGI og kulturministeriet har vedtaget for indendørs danseevents. I så fald dette ikke respekteres, eller der kommer tilfælde med Covid-smitte iblandt de medlemmer af Osaf, som færdes i Osafs lokaler, vil dette medføre, at Osaf lukkes ned, og at workshops og events aflyses. Vi forventer derfor, at I som deltagere bakker op om følgende forholdsregler:

 1. BLIV HJEMME, HVIS DU ER SYG.
 2. Hvis du bliver syg efter et event, skal du kontakte din underviser samt dansepartner så hurtigt som muligt.
 3. Masker skal anvendes under ophold i OSaF (Kansas city building). Maskerne må kun fjernes under undervisningen og skal tages på igen straks efter undervisningens afslutning.
 4. Vi anbefaler, at alle deltagere anvender appen ”Smittestop”, så det er nemt at spore personer, som kunne være påvirkede i tilfælde af opstået smitte.
 5. Kom tidligst 5 min før et event og tag afsted umiddelbart efter, så underviserne har gode rammer for at gøre rent mellem holdene.
 6. Retningslinjerne for fysisk afstand skal overholdes under rygning og mellem/efter timerne. Ophold på trappen ved indgangen til Osaf er derfor forbudt.
 7. Pardans foregår med en fast partner, og det er deltagerens eget ansvar at finde en partner. Såfremt du ikke har kontakt til en partner allerede, opfordrer vi til, at du benytter Facebook gruppen Osaf Social til at finde en partner.
 8. Tilmelding foregår som vanligt, dog skal partnerens navn oplyses til underviseren, for at tilmeldingen kan godkendes.
 9. Af hensyn til at minimere rengøringen af kontaktflader imellem holdene, holdes baren lukket. Medbring derfor egne drikkevarer.
 10. Events/hold betales via mobile pay.
 11. Området til hvert par vil være markeret på gulvet og skal overholdes, så vi sikrer os, at der er den påkrævede afstand imellem deltagerne.
 12. Hvis du ønsker at deltage på flere hold samme aften, skal det være med den samme partner.
 13. Hvis du ønsker at deltage på flere hold fordelt på forskellige dage, opfordrer vi kraftigt til, at du har den samme partner eller minimerer antallet af dansepartnere.
 14. Hav venligst forståelse for, at events og hold kan blive aflyst med kort varsel grundet udviklingen af Covid-situationen. Aflysninger vil blive oplyst via den e-mail, som du oplyser ved tilmelding

Til dem der er undtaget brug af masker, grundet kronisk sygdom eller andet.

 1. Når du tilmelder dig et hold, så informer din underviser inden holdet starter.
 2. Vi opfordre til at du bruger et visir som alternativ.
 3. Hvis hverken maske eller visir kan benyttes, må du vente med at gå ind som den sidste og forlade lokalet som den første, når holdet slutter, af hensyn til resten af deltagerne.