Bestyrelsen i OSaF

Odense Salsaforenings daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som er valgt på generalforsamlingen. Derudover har foreningen en række udvalg, som varetager forskellige opgaver.

Odense Salsaforenings udvalg er åbne for alle, der ønsker at deltage, og vi kan altid bruge en ekstra hånd.

Odense Salsaforening ønsker at give alle medlemmer frie rammer til at udføre ideer, der støtter op om foreningens formål. Har du ideer til aktiviteter, kurser, arrangementer o.a. er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen eller udvalgene.

Du kan kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@osaf.dk.

Bestyrelsesmedlemmer

FORMANDKaspar Gothardt Rasmussen (aka Myk)
NÆSTFORMANDAnni Scriblewib
KASSERERMikael Larsen
BESTYRELSESMEDLEMAndreas Stubberup
BESTYRELSESMEDLEMKasper Bergen Helleskov Petersen
SUPPLEANTJan Christiansen
SUPPLEANTRenée Juhl-Thomsen

Udvalg

Kursusudvalg: kursusudvalg@osaf.dk
Står for at arrangere kurser og Walk-in Salsa.

Events/Workshops: events@osaf.dk
Er ansvarlig for at arrangere workshops, sommerfest, julefrokost og fester i forbindelse med workshops.

Teknik: teknik@osaf.dk
Står for at opsætte, indkøbe og varetage OSaFs udstyr.
Teknisk udvalg står ligeledes for opsætning og opdatering af foreningens hjemmeside.

PR: pr@osaf.dk
Står for promovering af foreningen og dennes arrangementer, kurser og workshops.